Ευγενικός Κωνσταντίνος

CEO & Founder

Διευθύνων Σύμβουλος

Παπαγιαννάκη Σταυρούλα

Business Administrator

Ηλικία: 33 ετών

Πολυετή εργασιακή εμπειρία.
Αναπτύσσει στόχους και επιδιώξεις διοίκησης επιχείρησης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ευημερία.
Σχεδιάζει και υλοποιεί επιχειρηματικά σχέδια και στρατηγικές για την προώθηση της επίτευξης των στόχων.
Εξασφαλίζει ότι η εταιρεία έχει επαρκείς και κατάλληλους πόρους για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της.
Επιτηρεί την εργασία των εργαζομένων, παρέχει σχόλια και συμβουλές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης.

Ντζουβάρα Λαμπρινή

Business Manager

Ηλικία: 43 ετών

Πολυετής εμπειρία στο χώρο της ονυχοπλαστικής και εξειδίκευση στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Διευθύνει , οργανώνει και εποπτεύει την ορθή και ομαλή λειτουργία της εταιρείας , τα τμήματα αυτής όσο και το ανθρώπινο δυναμικό που εντάσσονται σε αυτά.
Περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της εποπτείας.
Διαχειρίζεται τυχόν προβλήματα που χρήζουν επίλυσης στα εσωτερικά θέματα της οργάνωσης και της λειτουργίας της εταιρείας.

Λεκάκη Αγγελική

Accounting/Product – Sales Manager

Ηλικία: 33 ετών

Ενημέρωση και συμφωνία λογαριασμών προμηθευτών.
Ενημέρωση λογαριασμών επενδυτών.
Έκδοση Παραστατικών.
Έλεγχος , αρχειοθέτηση και καταχώρηση τιμολογίων εξόδων / εσόδων.
Πολυετής εμπειρία στο κλάδο των logistics.
Υπεύθυνη Εμπορικού τμήματος και Πωλήσεων.
Αναλαμβάνει το καθήκον να έχει πλήρη ευθύνη για τη σωστή ενημέρωση , διαχείριση και τακτοποίηση των αποθεμάτων.
Διαχειρίζεται τις παραγγελίες και τη διεκπεραίωσή τους.
Είναι αρμόδια για επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύπτει στην εξέλιξη παραγγελίας.
Ανταπόκριση στα σχόλια και τα παράπονα των πελατών.

Μακρή Βίκυ

Product – Sales Assistant

Ηλικία: 40 ετών

Διασφάλιση υψηλών επιπέδων ικανοποίησης πελατών παρέχοντας εξαιρετικές υπηρεσίες πωλήσεων.
Αξιολόγηση των αναγκών των πελατών και παροχή βοήθειας και πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Διαρκής ενημέρωση για τα προϊόντα που προσφέρονται και συζήτηση για τις διαθέσιμες επιλογές.
Δημιουργία παραγωγικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες.
Συμμόρφωση με τις διαδικασίες ελέγχου απογραφής.

Μπουγιώκα Σοφία

Account Manager

Ηλικία: 33 ετών

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία.
Αποδεδειγμένη ικανότητα επικοινωνίας, παρουσίασης και επηρεασμού των βασικών ενδιαφερομένων σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού και του επιπέδου ανώτατης διοίκησης.
Στιβαρή εμπειρία με λογισμικό CRM.
Εμπειρία στην προσφορά λύσεων με γνώμονα τον πελάτη στις ανάγκες των πελατών.
Αποδεδειγμένη ικανότητα χειρισμού πολλαπλών έργων διαχείρισης λογαριασμών ταυτόχρονα, διατηρώντας παράλληλα έντονη προσοχή στη λεπτομέρεια.
Εξαιρετικές ικανότητες ακρόασης, διαπραγμάτευσης και παρουσίασης.

Γκόνου Κατερίνα

Graphic Designer

Ηλικία: 48 ετών

Έχοντας 20ετή πείρα στο χώρο της γραφιστικής και του design , το γραφιστικό τμήμα ασχολείται με το σχεδιασμό και την επιμέλεια εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού που στόχο έχει την προβολή των καταστημάτων και των υπηρεσιών τους με κάθε δυνατό μέσο.
Αναλυτικά : Web&Visual design , banners , επεξεργασία φωτογραφιών , σχεδιασμός εντύπων (flyers) , ηλεκτρονικό και διαφημιστικό υλικό για τα social media ( Facebook, Instagram , Pinterest , Youtube , Google,Tik Tok ) σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας , συσκευασιών , προβολή καταστημάτων κ.α

Μαστορακάκης Σπύρος

Construction Supervisor

Ηλικία: 41 ετών

Υπεύθυνος παρακολούθησης εξέλιξης έργων.
Ανάθεση και συντονισμός εργασιών στους εργαζόμενους του τμήματός του, ώστε να παράγεται το προβλεπόμενο έργο με βάση τις αντίστοιχες προδιαγραφές ποιότητας, ποσότητας , κόστους και χρόνου.
Μεριμνά για την καλή κατάσταση, την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων και του εξοπλισμού.
Μεριμνά για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και εγγράφων κατά την παραγωγή σύμφωνα με το εγχειρίδιο ποιότητας.
Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και τη χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής προστασίας από τους εργαζομένους στο τμήμα του και τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία και στοιχεία.
Επίβλεψη ομαλής αποπεράτωσης εργασιών.

Τμήμα Διακίνησης

Έχουμε επιλέξει δικό μας δίκτυο μεταφορών ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη , αμεσότερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των επενδυτών και των πελατών μας.
Είναι υπεύθυνοι για την άμεση μεταφορά των παραγγελιών στα καταστήματά μας.

Τηλεφωνικό Κέντρο

Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεων.
Επίσης, είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση αιτημάτων των επενδυτών μας.
Στοιχεία που τους διακρίνουν είναι η ευγένεια , η άμεση εξυπηρέτησή καθώς και η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσουν με το χρόνο με τους επενδυτές και το πελατολόγιό μας, μια σχέση που οφείλεται στη διάθεσή τους να βοηθούν σε κάθε περίσταση / ερώτησή τους