Προσφέρουμε

  • Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Πλήρης απασχόληση
  • Ανταγωνιστικές απολαβές
  • Ασφάλιση

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2182180248

Αποστολή Βιογραφικών: hr@evgenikos-group.gr